1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla daty: 01-02-2012

Planowanie strategiczne

Treść dodano: 01-02-2012, Tagi: koszty, biznes, konkurencja

Planowanie strategiczne jest zespołem działań, które pozwalają odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania m.in. czym powinna zajmować się firma, kim będą nasi klienci. Warto poświęcić trochę czasu na dokonanie analiz własnych pomysłów, żeby oszacować szanse ich powodzenia. Do planowania strategicznego można wykorzystać przeróżne narzędzia, które oferują specjaliści od zarządzania. Między innymi analizę konkurencyjności, analizę SWOT, analizę 5 sił Portera. Dzięki wnioskom, które zostaną wyciągnięte po dokonaniu tych analiz można określić kierunek działań przedsiębiorstwa, jego strategię. Wyniki te są podstawą do opracowania planów działania, planów finansowych, które pozwolą na realizację zamierzeń. Czasem okazuje się, że konieczne jest zdobycie dodatkowych środków na działalność firmy, gdyż wszelkie analizy pokazują, że rozszerzenie działalności przy takiej pozycji firmy i sprzyjających warunkach zewnętrznych pozwoli osiągnąć sukces. Analiza strategiczna tworzy więc ramy dla przyszłego planowania operacyjnego, które jest podstawą do podejmowania decyzji przez osoby zarządzające.

Analiza SWOT

Planując własny biznes czy myśląc o jego rozwoju warto zrobić analizę strategiczną planowanego przedsięwzięcia. Świetnym narzędziem do tego typu analiz jest analiza SWOT. Jest to analiza mocnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats). Mocne i słabe strony dotyczą samego przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia zaś płyną ze środowiska zewnętrznego, a więc zależą od konkurencji, warunków rynkowych itp. Wypisanie tych czynników i przedstawienie ich w macierzy ukazuje wzajemne powiązania. Dzięki nim możemy odnaleźć np. które mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia czy też które słabe strony nie będą miały znaczenia przy ogromnych szansach płynących z otoczenia. W zależności od ilości powiązań pomiędzy ćwiartkami macierzy możemy wybrać jedną ze strategii: agresywną, konserwatywną, konkurencyjną i defensywną. Najlepiej z nich rokuje strategia agresywna, w której przeważają mocne strony i są powiązane z dobrymi warunkami zewnętrznymi. Najgorszym zaś wnioskiem jest strategia defensywna, która może zwiastować upadek przedsiębiorstwa.

Samozatrudnienie czy etat

Wiele osób staje przed dylematem samozatrudnienie czy etat, otrzymując taką propozycję ze strony pracodawcy. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Często pracodawca chcąc zredukować koszty zatrudnienia woli zatrudnić firmę, a nie osobę, mimo że w praktyce jest to ta sama osoba. Dzięki temu można wynegocjować wyższe wynagrodzenie, gdyż pracodawcy odpadną koszty pracy związane z zatrudnianiem na umowę o pracę. Po stronie pracownika powstanie wówczas obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społecznie, które trzeba wkalkulować w negocjowane wynagrodzenie. Osoba samozatrudniona nie jest chroniona prawem pracy, w przeciwieństwie do osoba zatrudnionej na umowę o pracę. Nie dotyczy jej bowiem kodeks pracy, w związku z czym nie przysługują jej urlopy wypoczynkowe, ani okresy wypowiedzenia. Osoba samozatrudniona jest także mniej wiarygodna dla banków jako kredytobiorca. Mając więc w perspektywie zaciąganie kredytu warto decyzję o zmianie sposobu zatrudnienia zostawić na później, żeby mieć większe szanse w banku jako osoba zatrudniona na stałe.

 
Copyright www.milleniumproject.pl