1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla daty: 10-02-2012

Giełda papierów wartościowych

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: fundusz, kwota,

Giełda papierów wartościowych to instytucja, której zadaniem jest zorganizowanie obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży m.in. akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Transakcje na giełdzie są zawierane przede wszystkim za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących tego typu działalność. Osoba prywatna chcąc zainwestować na giełdzie dokonuje transakcji najczęściej za pośrednictwem biur maklerskich. Inwestowanie na giełdzie nie jest łatwe, a inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem. Żeby osiągać zyski trzeba sporo wiedzy, umiejętności i szczęścia, żeby w odpowiednim momencie dobrze zainwestować. Warto także zdywersyfikować swój portfel, żeby nie stawiać wszystkiego na jednej szali. Pozwoli to nieco rozłożyć ryzyko, które jest duże, ale możliwości osiągnięcia zysków są ogromne. Trzeba ponadto panować nad emocjami, które wraz z dużymi wzrostami czy spadkami mogą być ogromne. Trzeba się także liczyć z tym, że zysk nie będzie natychmiastowy, a czasem trzeba będzie przeczekać spadek, aby potem z zyskiem sprzedać.

Podatek Belki

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: bank, podatek, informacja

Podatek zwany podatkiem Belki jest to podatek od zysków kapitałowych Jest to więc podatek od dochodów uzyskiwanych z oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i giełdzie. Wynosi on 19% od zysku, przy czym nie jest to proste obliczenie 19% od kwoty zysku. Do kwietnia 2012 roku obliczenie podatku można było podzielić na 3 etapy. Najpierw osiągnięty zysk należało zaokrąglić do pełnych złotych (do 49groszy w dół, powyżej 50gr w górę). Następnie trzeba było obliczyć 19% od zaokrąglonej wcześniej kwoty zysku. W ten sposób obliczoną kwotę znów należało zaokrąglić stosując wcześniejsze zasady. W związku z takim sposobem obliczania przez pewien czas funkcjonowały lokaty terminowe, które omijały ten podatek poprzez dzienną kapitalizację odsetek. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorzy nie płacili podatku. Jednakże Ministerstwo Finansów zmieniło sposób obliczania podatku, poprzez zaokrąglanie kwoty do pełnych groszy co skutkuje tym, że niezależnie od sposobu naliczania odsetek, czy to dziennie czy miesięcznie podatek i tak musimy zapłacić.

 
Copyright www.milleniumproject.pl