1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla daty: 10-03-2012

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: podatek, gospodarka, pieniądz

Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie za pracę istnieje obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na poczet tego podatku. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy, który obliczoną kwotę podatku odlicza od wynagrodzenia i wpłaca do odpowiedniego dla pracownika Urzędu Skarbowego. Po upływie roku podatkowego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi informację na temat osiągniętych dochodów i pobranych zaliczek. Podatnik musi otrzymać taki dokument od wszystkich instytucji, w których otrzymywał wynagrodzenie. Dokumenty te są podstawą do wypełnienia zeznania rocznego, w którym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte dochody. W zeznaniu tym można także dokonać odliczeń i skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg. Termin złożenia zeznania rocznego za miniony rok upływa z końcem kwietnia roku następnego.

Podatek VAT

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: wskaźnik, podatek, gospodarka

Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie stosownej deklaracji. Rezygnacja z tego przywileju wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji sprzedaży, gdyż po przekroczeniu ustawowo określonej kwoty powstaje obowiązek bycia Vatowcem. Dodatkowo nie można wówczas wystawiać faktur Vat, co może być niekorzystne dla kontrahentów, którzy chcieliby sobie VAT rozliczyć. Jeśli więc przedsiębiorca zdecydował się być płatnikiem podatku VAT, to wówczas może dokonywać rozliczeń pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Podatek należny to podatek obliczony dla sprzedawanych dóbr i usług, a podatek naliczony jest związany z zakupionymi dobrami lub usługami. Do urzędu skarbowego odprowadza się różnicę pomiędzy tymi kwotami.

 
Copyright www.milleniumproject.pl