1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla daty: 27-01-2012

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: firma, składka

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej podstawą jest uzyskanie wpisu w centralnym rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą czyli w CEIDG. Dzięki udogodnieniom, które rząd stara się wprowadzać, aby ułatwiać zakładanie firm, taki wniosek możemy wypełnić przez Internet. Po wypełnieniu, można go wydrukować i zanieść do Urzędu Gminy lub też podpisać elektronicznie i później tylko potwierdzić w Urzędzie.

Jeśli zamierzamy założyć spółkę cywilną to wówczas każdy ze wspólników składa osobny wniosek o wpis.

We wniosku należy podać rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Działalności czyli PKD. Najlepiej jest wybrać możliwie najszerszy rodzaj planowanej działalności, żeby potem się nie okazało, że za działalność zbliżoną do działalności głównej nie można wystawić faktury, bo wg klasyfikacji jest to już inny nr PKD. Później oczywiście można dokonywać kolejnych zmian w rejestrze, dopisywać lub wykreślać różne rodzaje działalności, a usługa ta jest bezpłatna.

Formalności przy zakładaniu firmy

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: firma, konto firmowe, rozwój

Zakładając firmę, oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy postarać się o numer REGON nadawany przez GUS oraz NIP (jeśli się go jeszcze nie posiadało). Jeśli działalność jest jednoosobowa, to posiadany osobisty nr NIP, staje się numerem firmowym. Kolejnym etapem jest zgłoszenie firmy do ZUS, w którym należy zgłosić wszystkie osoby, które będą pracowały w firmie, a więc właściciela i osoby przez niego zatrudnione. Należy się także zastanowić czy będzie się płatnikiem VAT, a jeśli tak to trzeba w Urzędzie Skarbowym złożyć odpowiedni druk VAT-R, który to potwierdzi. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest także posiadanie stosownych uprawnień lub koncesji, które trzeba uzyskać zanim zacznie się np. sprzedawać alkohol. Niektóre zaś rodzaje działalności takie jak np. działalność gastronomiczna wymagają zgłoszenia w Sanepidzie i uzyskania pozytywnej opinii o lokalu, w którym działalność będzie prowadzona. W przypadku planów zatrudnienia pracowników trzeba zgłosić ten zamiar do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pieczątka, konto firmowe czy potrzebne?

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: rozwój, firma, konto firmowe

Żadne przepisy prawne nie wymagają, żeby osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadała pieczątkę firmową. Jednakże, mimo braku tego wymogu w wielu miejscach jest miejsce na jej przybicie co ma niejako podnieść wartość dokumentów. Stosowana jest ona m.in. na formularzach z ZUS i US, a także na fakturach czy innych pismach oficjalnych. Nierzadko jest wymagana także w bankach do założenia konta firmowego. Na pieczątce powinna się znaleźć nazwa firmy, adres, numery REGON i NIP. Może być także numer telefonu i faksu. Koszt zrobienia pieczątki jest niewielki, warto więc ją posiadać, skoro w tylu miejscach dodaje wiarygodności dokumentom. Podobnie sprawa wygląda z kontem firmowym – nigdzie nie ma wymogu, aby do transakcji o wartości poniżej 15 000 euro przedsiębiorca musiał posiadać konto firmowe. Można korzystać z konta prywatnego lub płacić gotówką. Jednakże posiadanie konta firmowego może być wygodne, gdyż dzięki temu łatwiej panować nad posiadanymi zasobami finansowymi firmy i lepiej nimi gospodarować.

 
Copyright www.milleniumproject.pl