1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Fundusze inwestycyjne

Treść dodano: 08-02-2012, Tagi: limit, kwota, fundusz

Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zarządzają i inwestują środki powierzone przez uczestników. Dołączyć do funduszu można poprzez zakup jednostek uczestnictwa. Za przystąpienie do funduszu jest pobierana opłata podobnie jak za zarządzanie środkami zainwestowanymi pobierana jest opłata roczna. W funduszach inwestycyjnych zarządzaniem powierzonymi środkami zajmują się doświadczeni doradcy inwestycyjni. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia mają tak zarządzać powierzonymi im środkami, aby osiągnąć maksymalny zysk i zachować określony w statucie poziom ryzyka. Fundusze można podzielić w zależności od polityki inwestycyjnej oraz stopnia ryzyka jaki się z nią wiąże. Inne będzie ryzyko przy funduszu stabilnego wzrostu, a inne przy funduszach akcyjnych. W tych pierwszych zysk powinien być stabilny przy równoczesnym niewielkim ryzyku. W tych drugich natomiast można spodziewać się większych zysków, ale ryzyko jest także zdecydowanie większe. Wybierając pomiędzy funduszami warto więc rozważyć co jest dla nas ważniejsze.Przeczytaj również:

Giełda papierów wartościowych


Giełda papierów wartościowych to instytucja, której zadaniem jest zorganizowanie obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży m.in. akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Transakcje na giełdzie są zawierane przede wszystkim za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących ...

Podatek Belki


Podatek zwany podatkiem Belki jest to podatek od zysków kapitałowych Jest to więc podatek od dochodów uzyskiwanych z oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i giełdzie. Wynosi on 19% od zysku, przy czym nie jest to proste obliczenie 19% od kwoty zysku. Do kwietnia 2012 roku obliczenie podatku można było podzielić na 3 ...

Karta kredytowa


Karta kredytowa jest jednym z rodzajów kart płatniczych oferowanych przez banki. Z posiadaniem karty kredytowej wiąże się posiadanie limitu kredytowego, do którego można obciążać kartę. Limit jest przyznawany przez bank i zależy od możliwości finansowych klienta weryfikowanych na podstawie zadeklarowanych dochodów oraz od historii ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl