1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Giełda papierów wartościowych

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: fundusz, kwota,

Giełda papierów wartościowych to instytucja, której zadaniem jest zorganizowanie obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży m.in. akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Transakcje na giełdzie są zawierane przede wszystkim za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących tego typu działalność. Osoba prywatna chcąc zainwestować na giełdzie dokonuje transakcji najczęściej za pośrednictwem biur maklerskich. Inwestowanie na giełdzie nie jest łatwe, a inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem. Żeby osiągać zyski trzeba sporo wiedzy, umiejętności i szczęścia, żeby w odpowiednim momencie dobrze zainwestować. Warto także zdywersyfikować swój portfel, żeby nie stawiać wszystkiego na jednej szali. Pozwoli to nieco rozłożyć ryzyko, które jest duże, ale możliwości osiągnięcia zysków są ogromne. Trzeba ponadto panować nad emocjami, które wraz z dużymi wzrostami czy spadkami mogą być ogromne. Trzeba się także liczyć z tym, że zysk nie będzie natychmiastowy, a czasem trzeba będzie przeczekać spadek, aby potem z zyskiem sprzedać.Przeczytaj również:

Podatek Belki


Podatek zwany podatkiem Belki jest to podatek od zysków kapitałowych Jest to więc podatek od dochodów uzyskiwanych z oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i giełdzie. Wynosi on 19% od zysku, przy czym nie jest to proste obliczenie 19% od kwoty zysku. Do kwietnia 2012 roku obliczenie podatku można było podzielić na 3 ...

Karta kredytowa


Karta kredytowa jest jednym z rodzajów kart płatniczych oferowanych przez banki. Z posiadaniem karty kredytowej wiąże się posiadanie limitu kredytowego, do którego można obciążać kartę. Limit jest przyznawany przez bank i zależy od możliwości finansowych klienta weryfikowanych na podstawie zadeklarowanych dochodów oraz od historii ...

Zdolność kredytowa


Zdolność kredytowa to zdolność klienta do terminowego regulowania zobowiązań. Jest ona obliczana w każdej sytuacji, w której klient stara się o kredyt w banku, niezależnie czy to będzie kredyt samochodowy, gotówkowy czy hipoteczny. Na określenie zdolności kredytowej mają wpływ przede wszystkim osiągane dochody oraz ich stałość ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl