1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Polisolokaty

Treść dodano: 08-02-2012, Tagi: umowa, limit, lokata

Polisolokaty to produkt, który pojawił się w ofercie wielu banków jako alternatywa dla lokat z dzienną kapitalizacją odsetek, których zadaniem było pominięcie podatku Belki. Od kwietnia 2012 roku lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek zniknęły z rynku z powodu zmiany przepisów. Polisolokaty to ubezpieczenie na życie i na dożycie, które jest zawierane na okres określony w umowie. Po tym okresie ubezpieczonemu wypłacane są wpłacone środki wraz z odsetkami. Nie podlegają one podatkowi Belki, co jest zaletą w porównaniu z tradycyjną lokatą. Polisolokaty nie są jednak lokatami, a umowa o ich zawarcie nie jest zawierana z bankiem, lecz z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem banku. Środki, które są wpłacone na polisolokatę są gwarantowane jedynie w 50% i to najwyżej do kwoty 30 000 Euro. W przypadku lokat natomiast Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje gwarancją 100% wartość zgromadzonych środków i to do kwoty 100 000 Euro. W tym porównaniu polisolokaty wypadają więc gorzej, dlatego warto się zastanowić nad wyborem pomiędzy lokatą i polisolokatą, bo poza ominięciem podatku nie ma ona zbyt wielu zalet.

Fundusze inwestycyjne

Treść dodano: 08-02-2012, Tagi: limit, kwota, fundusz

Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zarządzają i inwestują środki powierzone przez uczestników. Dołączyć do funduszu można poprzez zakup jednostek uczestnictwa. Za przystąpienie do funduszu jest pobierana opłata podobnie jak za zarządzanie środkami zainwestowanymi pobierana jest opłata roczna. W funduszach inwestycyjnych zarządzaniem powierzonymi środkami zajmują się doświadczeni doradcy inwestycyjni. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia mają tak zarządzać powierzonymi im środkami, aby osiągnąć maksymalny zysk i zachować określony w statucie poziom ryzyka. Fundusze można podzielić w zależności od polityki inwestycyjnej oraz stopnia ryzyka jaki się z nią wiąże. Inne będzie ryzyko przy funduszu stabilnego wzrostu, a inne przy funduszach akcyjnych. W tych pierwszych zysk powinien być stabilny przy równoczesnym niewielkim ryzyku. W tych drugich natomiast można spodziewać się większych zysków, ale ryzyko jest także zdecydowanie większe. Wybierając pomiędzy funduszami warto więc rozważyć co jest dla nas ważniejsze.

Giełda papierów wartościowych

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: fundusz, kwota,

Giełda papierów wartościowych to instytucja, której zadaniem jest zorganizowanie obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży m.in. akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Transakcje na giełdzie są zawierane przede wszystkim za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących tego typu działalność. Osoba prywatna chcąc zainwestować na giełdzie dokonuje transakcji najczęściej za pośrednictwem biur maklerskich. Inwestowanie na giełdzie nie jest łatwe, a inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem. Żeby osiągać zyski trzeba sporo wiedzy, umiejętności i szczęścia, żeby w odpowiednim momencie dobrze zainwestować. Warto także zdywersyfikować swój portfel, żeby nie stawiać wszystkiego na jednej szali. Pozwoli to nieco rozłożyć ryzyko, które jest duże, ale możliwości osiągnięcia zysków są ogromne. Trzeba ponadto panować nad emocjami, które wraz z dużymi wzrostami czy spadkami mogą być ogromne. Trzeba się także liczyć z tym, że zysk nie będzie natychmiastowy, a czasem trzeba będzie przeczekać spadek, aby potem z zyskiem sprzedać.


poprzednia     1 2 [3] 4 5     następna
 
Copyright www.milleniumproject.pl