1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Nowa firma – preferencyjny ZUS

Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ona świadczyć usług byłemu pracodawcy, gdyż traci wówczas prawo do ulgi i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Za byłego pracodawcę uważa się osobę i firmę, na rzecz której osoba zakładająca firmę świadczyła usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przed dniem założenia firmy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi, która polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek rentowych i emerytalnych do wysokości nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.Przeczytaj również:

Wybór formy opodatkowania


Zakładając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania. Jest to wybór początkowy, gdyż w następnych latach można tę formę zmieniać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w US najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych z obowiązującymi obecnie dwoma progami podatkowymi lub podatek ...

Fundusze unijne


Odkąd Polska jest w Unii Europejskiej istnieje szereg funduszy pomocowych, które pomagają w zakładaniu własnych firm lub pomagają im się rozwijać. Fundusze uzyskiwane w ramach pomocy pochodzą z funduszy operacyjnych, które często są przeznaczone dla określonych regionów lub rodzajów przedsiębiorstw. Warto poszukać informacji ...

Pomoc de minimis


Pomoc de minimis, to jeden z rodzajów pomocy, na które może liczyć przedsiębiorca ze strony Państwa. Pomoc ta jest przyznawana w oparciu o łacińską zasadę de minimis non curat lex – czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi. W myśl tej zasady ilość warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o taką pomoc jest niewielka. ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl