1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Pomoc de minimis

Treść dodano: 31-01-2012, Tagi: biznes, konkurencja

Pomoc de minimis, to jeden z rodzajów pomocy, na które może liczyć przedsiębiorca ze strony Państwa. Pomoc ta jest przyznawana w oparciu o łacińską zasadę de minimis non curat lex – czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi. W myśl tej zasady ilość warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o taką pomoc jest niewielka. Bowiem wg Komisji Europejskiej pomoc w niewielkich rozmiarach nie narusza zasady konkurencyjności na rynku. Limit przyznanej pomocy de minimis, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej wynosi 200 tys. Euro na trzy lata, więc patrząc z polskiej perspektywy nie jest to pomoc mała. W ramach przeciwdziałania nierównej konkurencyjności przedsiębiorców, podmioty, które mogą się o taką pomoc starać nie mogą prowadzić działalności w niektórych sektorach, m.in. w rybołówstwie, rolnictwie. Fundusze, które można w ten sposób uzyskać mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zwiększenie zatrudnienia, rozwój działalności gospodarczej. Jedną z form pomocy de minimis jest także jednorazowa amortyzacja, z której mogą skorzystać mali podatnicy.Przeczytaj również:

Pomysł na biznes


Czytając wywiady z miliarderami, którzy szybko osiągnęli sukces zawsze zadajemy sobie pytanie dlaczego tak się stało. Odpowiedź najczęściej jest taka: mieli nowatorski pomysł, w odpowiednim miejscu i czasie. Często są to też pasjonaci, którzy całe życie poświęcili jednemu zagadnieniu, a praca jest ich pasją. Szukając pomysłu ...

Planowanie strategiczne


Planowanie strategiczne jest zespołem działań, które pozwalają odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania m.in. czym powinna zajmować się firma, kim będą nasi klienci. Warto poświęcić trochę czasu na dokonanie analiz własnych pomysłów, żeby oszacować szanse ich powodzenia. Do planowania strategicznego można wykorzystać przeróżne ...

Analiza SWOT


Planując własny biznes czy myśląc o jego rozwoju warto zrobić analizę strategiczną planowanego przedsięwzięcia. Świetnym narzędziem do tego typu analiz jest analiza SWOT. Jest to analiza mocnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats). Mocne i słabe strony dotyczą samego przedsiębiorstwa. ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl