1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Składki ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: składka, biznes, konto firmowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS. Są to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Możemy także opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu przysługuje nam zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz inne zasiłki m.in. macierzyński, opiekuńczy itd. W przypadku niezdolności do pracy przez cały miesiąc lub przebywania na urlopie macierzyńskim obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ustaje. Pozostaje natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z której pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z prowadzoną działalnością opłacamy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Terminem opłacania składek za dany miesiąc dla osób samozatrudnionych jest 10 następnego miesiąca.Przeczytaj również:

Nowa firma – preferencyjny ZUS


Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ...

Wybór formy opodatkowania


Zakładając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania. Jest to wybór początkowy, gdyż w następnych latach można tę formę zmieniać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w US najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych z obowiązującymi obecnie dwoma progami podatkowymi lub podatek ...

Fundusze unijne


Odkąd Polska jest w Unii Europejskiej istnieje szereg funduszy pomocowych, które pomagają w zakładaniu własnych firm lub pomagają im się rozwijać. Fundusze uzyskiwane w ramach pomocy pochodzą z funduszy operacyjnych, które często są przeznaczone dla określonych regionów lub rodzajów przedsiębiorstw. Warto poszukać informacji ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl