1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Konto firmowe

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: firma, konto firmowe

Zakładając działalność gospodarczą i decydując się na założenie konta firmowego trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, które zdeterminują wybór konkretnego banku. Przede wszystkim wybór banku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli jest to mały warzywniak, w którym klienci płacą głównie gotówką to trzeba wybierać bank, który jest blisko miejsca działalności oraz ma odpowiednie godziny otwarcia tak, żeby po zamknięciu sklepu móc zanieść dzienny utarg. Jeśli natomiast prowadzimy handel przez internet i klienci płacą przelewami, to najważniejsze jest, żeby był to bank z dostępem do konta przez internet, tak aby na bieżąco monitorować wpływy i szybko realizować zamówienia. Placówki stacjonarne nie mają tutaj znaczenia. Niezależnie jednak od prowadzonej działalności trzeba brać pod uwagę koszty, a więc miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje przy wykonywaniu przelewów – zwłaszcza jeśli tych przelewów robimy kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcznie. Istotna jest także ilość bankomatów, z których możemy brać gotówkę bez prowizji.

Składki ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: składka, biznes, konto firmowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS. Są to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Możemy także opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu przysługuje nam zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz inne zasiłki m.in. macierzyński, opiekuńczy itd. W przypadku niezdolności do pracy przez cały miesiąc lub przebywania na urlopie macierzyńskim obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ustaje. Pozostaje natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z której pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z prowadzoną działalnością opłacamy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Terminem opłacania składek za dany miesiąc dla osób samozatrudnionych jest 10 następnego miesiąca.

Nowa firma – preferencyjny ZUS

Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ona świadczyć usług byłemu pracodawcy, gdyż traci wówczas prawo do ulgi i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Za byłego pracodawcę uważa się osobę i firmę, na rzecz której osoba zakładająca firmę świadczyła usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przed dniem założenia firmy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi, która polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek rentowych i emerytalnych do wysokości nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.


poprzednia     1 [2] 3 4 5     następna
 
Copyright www.milleniumproject.pl