1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Pomysł na biznes

Treść dodano: 31-01-2012, Tagi: koszty, biznes, konkurencja

Czytając wywiady z miliarderami, którzy szybko osiągnęli sukces zawsze zadajemy sobie pytanie dlaczego tak się stało. Odpowiedź najczęściej jest taka: mieli nowatorski pomysł, w odpowiednim miejscu i czasie. Często są to też pasjonaci, którzy całe życie poświęcili jednemu zagadnieniu, a praca jest ich pasją. Szukając pomysłu na biznes warto wziąć kartkę i długopis i wypisać na niej ulubione zajęcia. Potem trzeba przyjrzeć się temu co się napisało i spróbować wymyślić powiązany z tym biznes. Kluczem do sukcesu jest przecież pasja, a wybierają dziedzinę działalności warto wybierać coś co się lubi, żeby prowadzenie biznesu było także przyjemnością, a nie tylko męczarnią, która pozwala co prawda przeżyć dzięki zarobionym pieniądzom, ale nie ma w tym żadnej radości. Osoby uwielbiające góry mogą stać się doskonałymi przewodnikami, sprzedawcami sprawdzonego przez siebie sprzętu czy też dziennikarzami opisującymi swoje wyprawy. Warto przy tym przyjrzeć się potencjalnej konkurencji, zwłaszcza liderom z danej dziedziny i starać się znaleźć rozwiązania, które nas od niej odróżnią.

Planowanie strategiczne

Treść dodano: 01-02-2012, Tagi: koszty, biznes, konkurencja

Planowanie strategiczne jest zespołem działań, które pozwalają odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania m.in. czym powinna zajmować się firma, kim będą nasi klienci. Warto poświęcić trochę czasu na dokonanie analiz własnych pomysłów, żeby oszacować szanse ich powodzenia. Do planowania strategicznego można wykorzystać przeróżne narzędzia, które oferują specjaliści od zarządzania. Między innymi analizę konkurencyjności, analizę SWOT, analizę 5 sił Portera. Dzięki wnioskom, które zostaną wyciągnięte po dokonaniu tych analiz można określić kierunek działań przedsiębiorstwa, jego strategię. Wyniki te są podstawą do opracowania planów działania, planów finansowych, które pozwolą na realizację zamierzeń. Czasem okazuje się, że konieczne jest zdobycie dodatkowych środków na działalność firmy, gdyż wszelkie analizy pokazują, że rozszerzenie działalności przy takiej pozycji firmy i sprzyjających warunkach zewnętrznych pozwoli osiągnąć sukces. Analiza strategiczna tworzy więc ramy dla przyszłego planowania operacyjnego, które jest podstawą do podejmowania decyzji przez osoby zarządzające.

Analiza SWOT

Planując własny biznes czy myśląc o jego rozwoju warto zrobić analizę strategiczną planowanego przedsięwzięcia. Świetnym narzędziem do tego typu analiz jest analiza SWOT. Jest to analiza mocnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats). Mocne i słabe strony dotyczą samego przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia zaś płyną ze środowiska zewnętrznego, a więc zależą od konkurencji, warunków rynkowych itp. Wypisanie tych czynników i przedstawienie ich w macierzy ukazuje wzajemne powiązania. Dzięki nim możemy odnaleźć np. które mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia czy też które słabe strony nie będą miały znaczenia przy ogromnych szansach płynących z otoczenia. W zależności od ilości powiązań pomiędzy ćwiartkami macierzy możemy wybrać jedną ze strategii: agresywną, konserwatywną, konkurencyjną i defensywną. Najlepiej z nich rokuje strategia agresywna, w której przeważają mocne strony i są powiązane z dobrymi warunkami zewnętrznymi. Najgorszym zaś wnioskiem jest strategia defensywna, która może zwiastować upadek przedsiębiorstwa.


poprzednia     1 2 3 [4] 5     następna
 
Copyright www.milleniumproject.pl