1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: biznes

Składki ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: składka, biznes, konto firmowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS. Są to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Możemy także opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu przysługuje nam zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz inne zasiłki m.in. macierzyński, opiekuńczy itd. W przypadku niezdolności do pracy przez cały miesiąc lub przebywania na urlopie macierzyńskim obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ustaje. Pozostaje natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z której pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z prowadzoną działalnością opłacamy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Terminem opłacania składek za dany miesiąc dla osób samozatrudnionych jest 10 następnego miesiąca.

Fundusze unijne

Treść dodano: 30-01-2012, Tagi: biznes, fundusz, rozwój

Odkąd Polska jest w Unii Europejskiej istnieje szereg funduszy pomocowych, które pomagają w zakładaniu własnych firm lub pomagają im się rozwijać. Fundusze uzyskiwane w ramach pomocy pochodzą z funduszy operacyjnych, które często są przeznaczone dla określonych regionów lub rodzajów przedsiębiorstw. Warto poszukać informacji w regionalnych centrach informacyjnych, w których można uzyskać wszelkie informacje na temat aktualnych naborów. W niektórych mniejszych miejscowościach organizowane są także spotkania konsultacyjne, w czasie których można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dotacji. W takich ośrodkach informacyjnych można uzyskać także pomoc w odpowiednim wypełnieniu dokumentów. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej mogą być przeznaczane na szkolenia pracowników, na zakup sprzętu np. maszyn do zakładów produkcyjnych itp. Fundusze unijne mogą mieć charakter pomocy bezzwrotnej jak i kredytów na preferencyjnych zasadach. W niektórych wypadkach konieczny jest udział własny, a jego wysokość zależy od danego projektu pomocowego.

Pomoc de minimis

Treść dodano: 31-01-2012, Tagi: biznes, konkurencja

Pomoc de minimis, to jeden z rodzajów pomocy, na które może liczyć przedsiębiorca ze strony Państwa. Pomoc ta jest przyznawana w oparciu o łacińską zasadę de minimis non curat lex – czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi. W myśl tej zasady ilość warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o taką pomoc jest niewielka. Bowiem wg Komisji Europejskiej pomoc w niewielkich rozmiarach nie narusza zasady konkurencyjności na rynku. Limit przyznanej pomocy de minimis, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej wynosi 200 tys. Euro na trzy lata, więc patrząc z polskiej perspektywy nie jest to pomoc mała. W ramach przeciwdziałania nierównej konkurencyjności przedsiębiorców, podmioty, które mogą się o taką pomoc starać nie mogą prowadzić działalności w niektórych sektorach, m.in. w rybołówstwie, rolnictwie. Fundusze, które można w ten sposób uzyskać mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zwiększenie zatrudnienia, rozwój działalności gospodarczej. Jedną z form pomocy de minimis jest także jednorazowa amortyzacja, z której mogą skorzystać mali podatnicy.

Pomysł na biznes

Treść dodano: 31-01-2012, Tagi: koszty, biznes, konkurencja

Czytając wywiady z miliarderami, którzy szybko osiągnęli sukces zawsze zadajemy sobie pytanie dlaczego tak się stało. Odpowiedź najczęściej jest taka: mieli nowatorski pomysł, w odpowiednim miejscu i czasie. Często są to też pasjonaci, którzy całe życie poświęcili jednemu zagadnieniu, a praca jest ich pasją. Szukając pomysłu na biznes warto wziąć kartkę i długopis i wypisać na niej ulubione zajęcia. Potem trzeba przyjrzeć się temu co się napisało i spróbować wymyślić powiązany z tym biznes. Kluczem do sukcesu jest przecież pasja, a wybierają dziedzinę działalności warto wybierać coś co się lubi, żeby prowadzenie biznesu było także przyjemnością, a nie tylko męczarnią, która pozwala co prawda przeżyć dzięki zarobionym pieniądzom, ale nie ma w tym żadnej radości. Osoby uwielbiające góry mogą stać się doskonałymi przewodnikami, sprzedawcami sprawdzonego przez siebie sprzętu czy też dziennikarzami opisującymi swoje wyprawy. Warto przy tym przyjrzeć się potencjalnej konkurencji, zwłaszcza liderom z danej dziedziny i starać się znaleźć rozwiązania, które nas od niej odróżnią.

Planowanie strategiczne

Treść dodano: 01-02-2012, Tagi: koszty, biznes, konkurencja

Planowanie strategiczne jest zespołem działań, które pozwalają odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania m.in. czym powinna zajmować się firma, kim będą nasi klienci. Warto poświęcić trochę czasu na dokonanie analiz własnych pomysłów, żeby oszacować szanse ich powodzenia. Do planowania strategicznego można wykorzystać przeróżne narzędzia, które oferują specjaliści od zarządzania. Między innymi analizę konkurencyjności, analizę SWOT, analizę 5 sił Portera. Dzięki wnioskom, które zostaną wyciągnięte po dokonaniu tych analiz można określić kierunek działań przedsiębiorstwa, jego strategię. Wyniki te są podstawą do opracowania planów działania, planów finansowych, które pozwolą na realizację zamierzeń. Czasem okazuje się, że konieczne jest zdobycie dodatkowych środków na działalność firmy, gdyż wszelkie analizy pokazują, że rozszerzenie działalności przy takiej pozycji firmy i sprzyjających warunkach zewnętrznych pozwoli osiągnąć sukces. Analiza strategiczna tworzy więc ramy dla przyszłego planowania operacyjnego, które jest podstawą do podejmowania decyzji przez osoby zarządzające.

 
Copyright www.milleniumproject.pl