1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: fundusz

Fundusze unijne

Treść dodano: 30-01-2012, Tagi: biznes, fundusz, rozwój

Odkąd Polska jest w Unii Europejskiej istnieje szereg funduszy pomocowych, które pomagają w zakładaniu własnych firm lub pomagają im się rozwijać. Fundusze uzyskiwane w ramach pomocy pochodzą z funduszy operacyjnych, które często są przeznaczone dla określonych regionów lub rodzajów przedsiębiorstw. Warto poszukać informacji w regionalnych centrach informacyjnych, w których można uzyskać wszelkie informacje na temat aktualnych naborów. W niektórych mniejszych miejscowościach organizowane są także spotkania konsultacyjne, w czasie których można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dotacji. W takich ośrodkach informacyjnych można uzyskać także pomoc w odpowiednim wypełnieniu dokumentów. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej mogą być przeznaczane na szkolenia pracowników, na zakup sprzętu np. maszyn do zakładów produkcyjnych itp. Fundusze unijne mogą mieć charakter pomocy bezzwrotnej jak i kredytów na preferencyjnych zasadach. W niektórych wypadkach konieczny jest udział własny, a jego wysokość zależy od danego projektu pomocowego.

Fundusze inwestycyjne

Treść dodano: 08-02-2012, Tagi: limit, kwota, fundusz

Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zarządzają i inwestują środki powierzone przez uczestników. Dołączyć do funduszu można poprzez zakup jednostek uczestnictwa. Za przystąpienie do funduszu jest pobierana opłata podobnie jak za zarządzanie środkami zainwestowanymi pobierana jest opłata roczna. W funduszach inwestycyjnych zarządzaniem powierzonymi środkami zajmują się doświadczeni doradcy inwestycyjni. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia mają tak zarządzać powierzonymi im środkami, aby osiągnąć maksymalny zysk i zachować określony w statucie poziom ryzyka. Fundusze można podzielić w zależności od polityki inwestycyjnej oraz stopnia ryzyka jaki się z nią wiąże. Inne będzie ryzyko przy funduszu stabilnego wzrostu, a inne przy funduszach akcyjnych. W tych pierwszych zysk powinien być stabilny przy równoczesnym niewielkim ryzyku. W tych drugich natomiast można spodziewać się większych zysków, ale ryzyko jest także zdecydowanie większe. Wybierając pomiędzy funduszami warto więc rozważyć co jest dla nas ważniejsze.

Giełda papierów wartościowych

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: fundusz, kwota,

Giełda papierów wartościowych to instytucja, której zadaniem jest zorganizowanie obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży m.in. akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Transakcje na giełdzie są zawierane przede wszystkim za pośrednictwem domów maklerskich i banków prowadzących tego typu działalność. Osoba prywatna chcąc zainwestować na giełdzie dokonuje transakcji najczęściej za pośrednictwem biur maklerskich. Inwestowanie na giełdzie nie jest łatwe, a inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem. Żeby osiągać zyski trzeba sporo wiedzy, umiejętności i szczęścia, żeby w odpowiednim momencie dobrze zainwestować. Warto także zdywersyfikować swój portfel, żeby nie stawiać wszystkiego na jednej szali. Pozwoli to nieco rozłożyć ryzyko, które jest duże, ale możliwości osiągnięcia zysków są ogromne. Trzeba ponadto panować nad emocjami, które wraz z dużymi wzrostami czy spadkami mogą być ogromne. Trzeba się także liczyć z tym, że zysk nie będzie natychmiastowy, a czasem trzeba będzie przeczekać spadek, aby potem z zyskiem sprzedać.

Koszty kredytu

Treść dodano: 16-02-2012, Tagi: oprocentowanie, bank, fundusz

Koszty zaciągniętego kredytu zależą od stopy oprocentowania oferowanej przez bank oraz od marży, jaką bank do niej doliczy. Głównymi czynnikami, które wpływają na wysokość oprocentowania są wskaźniki Wibor, Euribor, przez co są one szczególnie ważne dla kredytobiorców. Na ich podstawie jest bowiem wyznaczana stopa procentowa dla klientów biorących kredyty. Wibor to Warsaw Interbank Offered Rate, czyli stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Jest ona określana codziennie jako średnia cen kilkunastu banków, po odrzuceniu ofert skrajnych. Wibor dotyczy kredytów zaciągniętych w złotówkach. Natomiast w przypadku kredytów zaciągniętych w Euro analogicznie stosuje się wskaźnik Euribor. Euribor bowiem to Euro Interbank Offered Rate, a więc stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w strefie Euro. Bank może także wskazać, która stawka Wibor czy Euribor jest brana pod uwagę przy obliczaniu oprocentowania. Stawki te bowiem są podawane dla różnych okresów – jednomiesięczne, trzymiesięczne itd. W przypadku zmiany stawki bank dokonuje korekty oprocentowania.

 
Copyright www.milleniumproject.pl