1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: informacja

Kredyty hipoteczne

Treść dodano: 03-02-2012, Tagi: dochód, kredyt, informacja

W obecnych warunkach rynkowych uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest sprawą łatwą. Przede wszystkim utrudnia to niedawno uchwalona rekomendacja S, która wymaga obliczania zdolności kredytowej na 25 lat, niezależnie od rzeczywistego okresu kredytowania. Wiele osób straciło w ten sposób zdolność kredytową i nie mogą uzyskać kredytu, mimo że biorą kredyt na 30 lat i wg starego sposobu obliczania ich zdolność była wystarczająca.

Niewiele banków zgadza się na udzielenie kredytu bez posiadanego wkładu własnego. W takiej sytuacji osoba chcąca wziąć kredyt musi się wstrzymać do czasu, aż zaoszczędzi środki z przeznaczeniem na wkład własny.

Dodatkowo nie ma wyboru wśród kredytów walutowych. Jeszcze kilka lat temu, większość kredytów była brana we frankach szwajcarskich. Obecnie właściwie jedyną walutą, w której można dostać kredyt jest złotówka. Kredyty we frankach szwajcarskich i euro są albo wycofane albo proponowane osobom, które osiągają bardzo wysokie dochody, dla większości kredytobiorców nieosiągalne.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Treść dodano: 03-02-2012, Tagi: umowa, kredyt, informacja

Biuro informacji Kredytowej czyli tzw. BIK to instytucja, która gromadzi informacje o kredytobiorcach. W niej zapisywany jest każdy człowiek, który bierze kredyt. Zgodnie z prawem bankowym, bank lub SKOK jest obowiązany sprawdzać informacje na temat swoich klientów pod kątem ich zdolności kredytowej, aby oszacować ich wiarygodność i zmniejszyć ryzyko bankowe z tytułu udzielonego kredytu. Jeśli po otrzymaniu informacji z BIK okaże się, że udzielenie kredytu jest dla banku wysoce ryzykowne, wówczas powinien on minimalizować ryzyko poprzez obniżenie kwoty kredytu lub podniesieniu kosztów jego obsługi. Dzięki BIK klienci nie muszą zanosić do banków zaświadczeń z innych banków, w których mają kredyty, wystarczy bowiem informacja z systemu. Dzięki temu klient oszczędza czas. Informacje, które są w posiadaniu BIK są dostarczane przez banki na zasadzie wzajemności. Obowiązkiem banków jest dostarczanie tam pełnych informacji o swoich klientach. Informacje te mają charakter tajemnicy bankowej, a przesyłanie ich jest obostrzone wysokimi wymogami bezpieczeństwa.

Podatek Belki

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: bank, podatek, informacja

Podatek zwany podatkiem Belki jest to podatek od zysków kapitałowych Jest to więc podatek od dochodów uzyskiwanych z oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i giełdzie. Wynosi on 19% od zysku, przy czym nie jest to proste obliczenie 19% od kwoty zysku. Do kwietnia 2012 roku obliczenie podatku można było podzielić na 3 etapy. Najpierw osiągnięty zysk należało zaokrąglić do pełnych złotych (do 49groszy w dół, powyżej 50gr w górę). Następnie trzeba było obliczyć 19% od zaokrąglonej wcześniej kwoty zysku. W ten sposób obliczoną kwotę znów należało zaokrąglić stosując wcześniejsze zasady. W związku z takim sposobem obliczania przez pewien czas funkcjonowały lokaty terminowe, które omijały ten podatek poprzez dzienną kapitalizację odsetek. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorzy nie płacili podatku. Jednakże Ministerstwo Finansów zmieniło sposób obliczania podatku, poprzez zaokrąglanie kwoty do pełnych groszy co skutkuje tym, że niezależnie od sposobu naliczania odsetek, czy to dziennie czy miesięcznie podatek i tak musimy zapłacić.

Zdolność kredytowa

Treść dodano: 12-02-2012, Tagi: dochód, kredyt, informacja

Zdolność kredytowa to zdolność klienta do terminowego regulowania zobowiązań. Jest ona obliczana w każdej sytuacji, w której klient stara się o kredyt w banku, niezależnie czy to będzie kredyt samochodowy, gotówkowy czy hipoteczny. Na określenie zdolności kredytowej mają wpływ przede wszystkim osiągane dochody oraz ich stałość – mniej wiarygodny będzie klient pracujący w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Badając zdolność kredytową banki sprawdzają także historię klienta w BIK czyli Biurze Informacji Kredytowej. W BIKu zawarte są informacje o wszystkich zobowiązaniach klienta oraz o tym, czy raty były spłacane regularnie. Wysokość aktualnych zobowiązań również wpływa na zdolność kredytową, gdyż ogólną zdolność obniża się o ich wartość. Paradoksalnie brak historii w BIK nie jest dobry, gdyż bank nie mając możliwości weryfikacji klienta poprzez jego historię kredytową traktuje go nieufnie. Myśląc więc np. o kredycie hipotecznym warto założyć kartę kredytową i regularnie regulować zadłużenie. Dzięki temu staniemy się bardziej wiarygodni dla banku.

 
Copyright www.milleniumproject.pl