1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: konto firmowe

Formalności przy zakładaniu firmy

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: firma, konto firmowe, rozwój

Zakładając firmę, oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy postarać się o numer REGON nadawany przez GUS oraz NIP (jeśli się go jeszcze nie posiadało). Jeśli działalność jest jednoosobowa, to posiadany osobisty nr NIP, staje się numerem firmowym. Kolejnym etapem jest zgłoszenie firmy do ZUS, w którym należy zgłosić wszystkie osoby, które będą pracowały w firmie, a więc właściciela i osoby przez niego zatrudnione. Należy się także zastanowić czy będzie się płatnikiem VAT, a jeśli tak to trzeba w Urzędzie Skarbowym złożyć odpowiedni druk VAT-R, który to potwierdzi. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest także posiadanie stosownych uprawnień lub koncesji, które trzeba uzyskać zanim zacznie się np. sprzedawać alkohol. Niektóre zaś rodzaje działalności takie jak np. działalność gastronomiczna wymagają zgłoszenia w Sanepidzie i uzyskania pozytywnej opinii o lokalu, w którym działalność będzie prowadzona. W przypadku planów zatrudnienia pracowników trzeba zgłosić ten zamiar do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pieczątka, konto firmowe czy potrzebne?

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: rozwój, firma, konto firmowe

Żadne przepisy prawne nie wymagają, żeby osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadała pieczątkę firmową. Jednakże, mimo braku tego wymogu w wielu miejscach jest miejsce na jej przybicie co ma niejako podnieść wartość dokumentów. Stosowana jest ona m.in. na formularzach z ZUS i US, a także na fakturach czy innych pismach oficjalnych. Nierzadko jest wymagana także w bankach do założenia konta firmowego. Na pieczątce powinna się znaleźć nazwa firmy, adres, numery REGON i NIP. Może być także numer telefonu i faksu. Koszt zrobienia pieczątki jest niewielki, warto więc ją posiadać, skoro w tylu miejscach dodaje wiarygodności dokumentom. Podobnie sprawa wygląda z kontem firmowym – nigdzie nie ma wymogu, aby do transakcji o wartości poniżej 15 000 euro przedsiębiorca musiał posiadać konto firmowe. Można korzystać z konta prywatnego lub płacić gotówką. Jednakże posiadanie konta firmowego może być wygodne, gdyż dzięki temu łatwiej panować nad posiadanymi zasobami finansowymi firmy i lepiej nimi gospodarować.

Konto firmowe

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: firma, konto firmowe

Zakładając działalność gospodarczą i decydując się na założenie konta firmowego trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, które zdeterminują wybór konkretnego banku. Przede wszystkim wybór banku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli jest to mały warzywniak, w którym klienci płacą głównie gotówką to trzeba wybierać bank, który jest blisko miejsca działalności oraz ma odpowiednie godziny otwarcia tak, żeby po zamknięciu sklepu móc zanieść dzienny utarg. Jeśli natomiast prowadzimy handel przez internet i klienci płacą przelewami, to najważniejsze jest, żeby był to bank z dostępem do konta przez internet, tak aby na bieżąco monitorować wpływy i szybko realizować zamówienia. Placówki stacjonarne nie mają tutaj znaczenia. Niezależnie jednak od prowadzonej działalności trzeba brać pod uwagę koszty, a więc miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje przy wykonywaniu przelewów – zwłaszcza jeśli tych przelewów robimy kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcznie. Istotna jest także ilość bankomatów, z których możemy brać gotówkę bez prowizji.

Składki ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: składka, biznes, konto firmowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS. Są to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Możemy także opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu przysługuje nam zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz inne zasiłki m.in. macierzyński, opiekuńczy itd. W przypadku niezdolności do pracy przez cały miesiąc lub przebywania na urlopie macierzyńskim obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ustaje. Pozostaje natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z której pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z prowadzoną działalnością opłacamy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Terminem opłacania składek za dany miesiąc dla osób samozatrudnionych jest 10 następnego miesiąca.

 
Copyright www.milleniumproject.pl