1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: rozwój

Formalności przy zakładaniu firmy

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: firma, konto firmowe, rozwój

Zakładając firmę, oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy postarać się o numer REGON nadawany przez GUS oraz NIP (jeśli się go jeszcze nie posiadało). Jeśli działalność jest jednoosobowa, to posiadany osobisty nr NIP, staje się numerem firmowym. Kolejnym etapem jest zgłoszenie firmy do ZUS, w którym należy zgłosić wszystkie osoby, które będą pracowały w firmie, a więc właściciela i osoby przez niego zatrudnione. Należy się także zastanowić czy będzie się płatnikiem VAT, a jeśli tak to trzeba w Urzędzie Skarbowym złożyć odpowiedni druk VAT-R, który to potwierdzi. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest także posiadanie stosownych uprawnień lub koncesji, które trzeba uzyskać zanim zacznie się np. sprzedawać alkohol. Niektóre zaś rodzaje działalności takie jak np. działalność gastronomiczna wymagają zgłoszenia w Sanepidzie i uzyskania pozytywnej opinii o lokalu, w którym działalność będzie prowadzona. W przypadku planów zatrudnienia pracowników trzeba zgłosić ten zamiar do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pieczątka, konto firmowe czy potrzebne?

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: rozwój, firma, konto firmowe

Żadne przepisy prawne nie wymagają, żeby osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadała pieczątkę firmową. Jednakże, mimo braku tego wymogu w wielu miejscach jest miejsce na jej przybicie co ma niejako podnieść wartość dokumentów. Stosowana jest ona m.in. na formularzach z ZUS i US, a także na fakturach czy innych pismach oficjalnych. Nierzadko jest wymagana także w bankach do założenia konta firmowego. Na pieczątce powinna się znaleźć nazwa firmy, adres, numery REGON i NIP. Może być także numer telefonu i faksu. Koszt zrobienia pieczątki jest niewielki, warto więc ją posiadać, skoro w tylu miejscach dodaje wiarygodności dokumentom. Podobnie sprawa wygląda z kontem firmowym – nigdzie nie ma wymogu, aby do transakcji o wartości poniżej 15 000 euro przedsiębiorca musiał posiadać konto firmowe. Można korzystać z konta prywatnego lub płacić gotówką. Jednakże posiadanie konta firmowego może być wygodne, gdyż dzięki temu łatwiej panować nad posiadanymi zasobami finansowymi firmy i lepiej nimi gospodarować.

Wybór formy opodatkowania

Zakładając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania. Jest to wybór początkowy, gdyż w następnych latach można tę formę zmieniać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w US najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych z obowiązującymi obecnie dwoma progami podatkowymi lub podatek liniowy. Przy wyborze każdej z tych form trzeba prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonujemy koszty i przychody, a podatek płacimy od uzyskanego dochodu. Nieco bardziej uproszczoną ewidencję należy prowadzić w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas wystarczy prowadzić ewidencję przychodów, a podatek jest procentem od ich kwoty. Stawka procentowa zależy od rodzaju działalności. Nie ma możliwości odliczenia kosztów działalności. Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa. W tym przypadku z góry wiadomo jaki podatek trzeba będzie zapłacić, gdyż stawka podatku jest podana w przepisach i nie zależy od osiąganych dochodów. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność w określonej w przepisach dziedzinie.

Fundusze unijne

Treść dodano: 30-01-2012, Tagi: biznes, fundusz, rozwój

Odkąd Polska jest w Unii Europejskiej istnieje szereg funduszy pomocowych, które pomagają w zakładaniu własnych firm lub pomagają im się rozwijać. Fundusze uzyskiwane w ramach pomocy pochodzą z funduszy operacyjnych, które często są przeznaczone dla określonych regionów lub rodzajów przedsiębiorstw. Warto poszukać informacji w regionalnych centrach informacyjnych, w których można uzyskać wszelkie informacje na temat aktualnych naborów. W niektórych mniejszych miejscowościach organizowane są także spotkania konsultacyjne, w czasie których można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania dotacji. W takich ośrodkach informacyjnych można uzyskać także pomoc w odpowiednim wypełnieniu dokumentów. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej mogą być przeznaczane na szkolenia pracowników, na zakup sprzętu np. maszyn do zakładów produkcyjnych itp. Fundusze unijne mogą mieć charakter pomocy bezzwrotnej jak i kredytów na preferencyjnych zasadach. W niektórych wypadkach konieczny jest udział własny, a jego wysokość zależy od danego projektu pomocowego.

 
Copyright www.milleniumproject.pl