1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Inflacja

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, gospodarka, pieniądz

Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje w każdym kraju, choć jej poziom jest różny. Dla przeciętnego konsumenta stopa inflacji pokazuje jaki jest spadek siły nabywczej pieniądza. Warto znać wartość stopy inflacji w kraju, gdyż przydaje się to np. przy negocjowaniu podwyżki w pracy – wzrost poziomu płac powinien wynosić przynajmniej tyle samo co inflacja, w przeciwnym wypadku realne zarobki spadają. Jej poziom należy także brać pod uwagę w przypadku wybierania lokaty bankowej. Zysk z lokaty po odjęciu podatku Belki powinien przynajmniej pokrywać spadek wartości pieniądza spowodowany inflacją. W innym wypadku lokata jest zupełnie nieopłacalna, gdyż zamiast zysku generuje straty, ponieważ wartość pieniędzy spada.Przeczytaj również:

Stopa bezrobocia


Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie ...

Podatek VAT


Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl