1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Podatek VAT

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: wskaźnik, podatek, gospodarka

Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie stosownej deklaracji. Rezygnacja z tego przywileju wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji sprzedaży, gdyż po przekroczeniu ustawowo określonej kwoty powstaje obowiązek bycia Vatowcem. Dodatkowo nie można wówczas wystawiać faktur Vat, co może być niekorzystne dla kontrahentów, którzy chcieliby sobie VAT rozliczyć. Jeśli więc przedsiębiorca zdecydował się być płatnikiem podatku VAT, to wówczas może dokonywać rozliczeń pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Podatek należny to podatek obliczony dla sprzedawanych dóbr i usług, a podatek naliczony jest związany z zakupionymi dobrami lub usługami. Do urzędu skarbowego odprowadza się różnicę pomiędzy tymi kwotami.Przeczytaj również:

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB


Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji ...

Inflacja


Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje ...

Stopa bezrobocia


Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl