1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: podatek, gospodarka, pieniądz

Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie za pracę istnieje obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na poczet tego podatku. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy, który obliczoną kwotę podatku odlicza od wynagrodzenia i wpłaca do odpowiedniego dla pracownika Urzędu Skarbowego. Po upływie roku podatkowego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi informację na temat osiągniętych dochodów i pobranych zaliczek. Podatnik musi otrzymać taki dokument od wszystkich instytucji, w których otrzymywał wynagrodzenie. Dokumenty te są podstawą do wypełnienia zeznania rocznego, w którym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte dochody. W zeznaniu tym można także dokonać odliczeń i skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg. Termin złożenia zeznania rocznego za miniony rok upływa z końcem kwietnia roku następnego.Przeczytaj również:

Podatek VAT


Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie ...

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB


Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji ...

Inflacja


Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl